خدمات

آنچه در دنیای واقعی انجام می دهیم …

بررسی اجمالی خدمات ما

متخصصین ما تجربه و دانش حرفه ای را ارائه می دهند.

Komatsu-730E-Dump-Truck
P.M

انجام پروژه های (P.M) نگهداری و تعمیرات در سطوح مختلف

فروش

فروش قطعات

تعمیرات

الکترونیک

برق

موتور

هیدرولیک